FA | EN | AR
يکشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 122
جمع بازديدها تاكنون: 234416

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را به نشانی tebvaghaza@lmo.ir ایمیل کنند و یا به نشانی پستی تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، کوچه میثاق، سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت آموزشي و پژوهشي، تلفكس: 55618668 (کدپستی: 1114795113) ارسال نمایند.راهنمای نویسندگان

تاریخ های مهم

گزارش تصویری روز نخست ششمین همایش سراسری طب و قضا

اخبار همایش
نشانی: تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، کدپستی: 1114795113
تلفن: 4-55609071، دورنگار: 55608003، تلفن گویا: 55606061
پیام کوتاه: 20001372 ایمیل: info@lmo.ir‬