FA | EN | AR
يکشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 95
جمع بازديدها تاكنون: 234389


چكيده پوستر مقالات همايش طب و قضا منتشر شد

چكيده 58 مقاله علمي ارائه شده به شكل پوستر در پنجمين همايش سراسري طب و قضا منتشر شد.

متن چكيده اين مقالات در ادامه قابل دسترس است.

- اهميت تشکيل پرونده شخصيت براي بزهکاران مبتلا به اختلال روان شناختي

- تحليلي بر ديه شکستگي ستون فقرات در قانون مجازات اسلامي

- پيش بيني و ارزيابي حالت خطرناک در بزهکاران

- بررسي سير تطور سن مسئوليت کيفري اطفال در ادوار قانونگذاري ايران و فقه جزايي اسلام

- چالشي بر قوانين مربوط به شکستگي استخوان‌ها براساس قانون مجازات اسلامي در پزشکي قانوني ايران

- بررسي اپيدميولوژيک آسيب‌هاي ستون فقرات و نقص عضو به دنبال از بين رفتن منافع

- بررسي ايرادات وارد بر ماده 709 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از منظر پزشكي

- تحليلي بر ماده 709 قانون مجازات اسلامي در خصوص نقص زيبايي

- بررسي مفهوم رشد جزايي با نگاهي به رويکرد جديد قانون گذار پيرامون اعدام کودکان زير 18 سال

- اثر مصرف مواد روان گردان بر مسئوليت کيفري

- آشنايي با تست‌هاي نوروسايكولوژيك تشخيصي دمانس

- واکاوي ديدگاه مقنن در خصوص عضو و مصاديق اعضاي داخلي و ظاهري

- ابهام در خصوص ديه صدمات ستون فقرات و نخاع (ماده 647 و 648 قانون مجازات اسلامي)

- تحليلي بر ماده 709 قانون مجازات اسلامي در خصوص نقص زيبايي

- مسئوليت کيفري در نقص زيبايي

- ديات برابر براي اعضاي نابرابر (ظاهر ماده 563 قانون مجازات اسلامي مصوب1392)

- مقايسه ميزان هوش عقلاني، هوش هيجاني و مولفه تنظيم هيجان به عنوان ملاک‌هاي تشخيص و احراز رشد عقلاني در افراد مجرم و غير مجرم زير 18 سال متقاضي حکم رشد در مرکز پزشکي قانوني فارس در 6 ماه اول سال 1394

- رويکرد جديد قانون مجازات اسلامي نسبت به جنايات ناشي از مصرف مواد روانگردان‌

- نقص زيبايي ناشي از تقصير در درمان جراحي هاي زيبايي

- ضايعات مربوط به شکستگي ستون فقرات و عوارض ناشي از آن از ديدگاه قانون مجازات اسلامي

- واکاوي ديدگاه مقنن و فقها در قبال ديه صدمات وارده برستون فقرات

- عملكردكيفرشناسي درارتباط با اقدامات تاميني وتربيتي وروشهاي اصلاحي ودرماني بزهكاران

- تحليلي بر نتايج مثبت و منفي کاذب تست رژي اسکن

- تحليلي بر مفهوم زيبايي و تعيين ارش نقص زيبايي

- مفهوم اعضاء بيروني و دروني و تحليلي بر تعيين ميزان ارش آنها در ارتباط با مواد 543 و 563 ق.م.ا

- تحليلي بر اثرات كيفي و كمي پاپاورين در بررسي اختلال عملكرد جنسي

- تحليلي بر تعيين ارش فلج نسبي اندامها در آسيب نخاعي

- نقش تست يوروديناميک سيستم ادراري جهت تشخيص اختلالات کنترل ادرار در کارشناسي هاي پزشکي قانوني

- مفهوم اعضاء و مصاديق آن در قانون مجازات اسلامي

- بررسي شکستگي هاي منجر به نقص عضو اندامي در پرونده هاي ارجاعي به کميسيون پزشکي قانوني استان کهگيلويه و بويراحمد در 18 ماه منتهي به شهريورماه 1394

- مفهوم عضو از منظر قرآن، حقوق و پزشکي

- جبران خسارات ناشي از نقص زيبايي

- رشد جزايي در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

- بررسي مصرف مواد مخدر و داروهاي روان گردان محرک در منظر حقوق و مسئوليت  کيفري و قانون مجازات اسلامي  و ارائه راهکارهاي پيشنهادي

- بررسي نگاه قانون گذار در خصوص صدمات دندانهاي از قبل پوسيده و معيوب

- ديه اعضاي فرد در فقه و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

- جنون از منظر حقوق کيفري و روانشناسي جنايي (بررسي پرونده‌هاي مرتبط با جنون در سازمان پزشکي قانوني شهر کرمان در سالهاي 92-1390)

- بررسي راي وحدت رويه شماره‌ي 740 در خصوص لزوم تعيين ارش براي طحال و امکان تفصيل راي بر ديگر اعضاي داخلي بدن

- نقش تست الکتروميوگرافي اسفنکتر مقعد به منظور تشخيص ناتواني هاي کنترل مدفوع و تعيين ميزان ديه

- بررسي جوانب مختلف آسيب‌هاي توان مقاربتي در بانوان به منظور کمک به پرونده هاي قضايي مطروحه

- تعيين ديه در جنايات منجر به قطع نخاع

- بررسي تعريف ضرب و جرح در ماده 714 فصل ششم بخش دوم کتاب چهارم قانون ق.م.ا مصوب 1392 بر اساس منابع فقه شيعه

- بررسي تعريف شکستگي ستون فقرات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

- بررسي انواع اختلال کنترل مدفوع در آسيبهاي نخاعي

- بررسي قانون ديات و تعيين ارش در ايران

- نحوي محاسبه ي ارش درزوال موقت منافع

- مصرف مواد روانگردان و مسئوليت کيفري

- بررسي رويکرد قانونگذار در خصوص عضو و مصاديق آن در قانون مجازات اسلامي1392

- بررسي مفهوم عضو مندرج در ماده 563 قانون مجازات اسلامي جديد و وظيفه تعيين آن در قوانين كشور و منابع فقهي

- بررسي اختلالات عملكرد جنسي و عوامل مرتبط با آن

- بررسي انواع اختلال ادرار ايجاد شده در آسيبهاي مغزي و نخاعي و نحوه احراز آن

- مطالعه مسئوليت مدني پزشک ناشي از اَعمال جراحي زيبايي با تاکيد بر تحولات قانون مجازات اسلامي 1392

- تعريف و معيارهاي عضو در فقه مذاهب اسلامي

- طول درمان وتاثير آن در تعيين ارش زوال موقت منافع

- بررسي جبران نقص زيبايي در نظر فقه و مقنن

- بي اختياري ادرار و مدفوع درآسيبهاي ستون فقرات و تعيين خسارات مربوطه ، چالش ها و راهکارها

 

 

 

 

 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader ارسال به شبکه‌های اجتماعی
تاریخ انتشار: ١٠:٣٢ -1394/09/04 کد مطلب :٢٣٣٣٧
  نسخه چاپي

خروج

راهنمای نویسندگان

تاریخ های مهم

گزارش تصویری روز نخست ششمین همایش سراسری طب و قضا

اخبار همایش
نشانی: تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، کدپستی: 1114795113
تلفن: 4-55609071، دورنگار: 55608003، تلفن گویا: 55606061
پیام کوتاه: 20001372 ایمیل: info@lmo.ir‬